Referentsid

Edulood ja kogemused

Elion Ettevõtted AS

kasutab ARCHIBUS/FM’i oma kinnis- ja vallasvarade haldamiseks alates aastast 2002. Reminet töötas ARCHIBUSi põhjal välja unikaalse lahenduse, mis võimaldab arvet pidada ka autodega seotud kulude üle nagu limiidid, kütusekaardid ja erisoodustusmaksu arvestamine. ARCHIBUS on ettevõttes kasutusel ka siseveebi rakendusena ja võimaldab igal töötajal saata info oma töökeskkonnaga seotud probleemist töö teostajale ning jälgida oma probleemi lahendamise kulgu.

Elion

ELISA Eesti AS

rajab ja haldab ARCHIBUSi abil oma telekommunikatsiooni maste ja tugijaamade asukohti. Aeg masti rajamiseks lühenes tunduvalt, kuna kõigil seotud töötajatel on võimalik jälgida tööde kulgu ning sellega seotud andmeid Remineti poolt pakutud tarkvaralahenduses. Näha on ka rajatiste asukohad kaardil. Võimalik on näha seadmete täpset asukohta (kõrgus, suund) igal mastil, mis võimaldab täpselt ennustada vajadust ja võimalusi paigaldada uusi seadmeid. Rakenduse osaks on varuosade laohaldus.

Elisa

Eesti Energia AS

haldab ARCHIBUSi abil oma hooneid ja rajatisi, jälgib nende kulusid,  juhib haldus- ja hooldustöid, samuti peab arvestust mööbli ning seadmete üle. Tarkvaralahendust kasutab üle 2000 kasutaja. Ettevõte autopargi halduse jaoks on ARCHIBUS seotud GPS monitooringuga: kasutaja tellib vajalikuks ajaks auto, tegeliku sõidu andmed jõuavad rakendusse, kasutaja märgib oma sõidu eesmärgi ja juhid kontrollivad ning näevad oma alluvate sõitude kohta arvestust.

Eesti Energia

Riigi Kinnisvara AS

on riigile kuuluva kinnisvara arendamise, haldamise ja korrashoiu kompetentsikeskus. ARCHIBUSi kasutab ettevõte aastast 2005 erinevate haldus- ja hooldustegevuste läbiviimise ning kvaliteetse teostamise kontrollimiseks. Tarkvara kasutuselevõtt on kaasa aidanud haldurite töö efektiivsuse kümnekordsele tõusule ja eesmärk on seda tegevust veelgi tõhustada. Lepingulised teenusepakkujad sisestavad oma tehtud tööd otse süsteemi ja haldur kontrollib nende teostamist vastavalt kokkulepitud teenustasemelepingutele. 2014.a. võetakse kasutusele 8 uut ARCHIBUSi funktsionaalsust, millega mitmekesistatakse riigiasutustele pakutavaid teenuseid.

Riigi Kinnisvara AS