Konsultatsiooniteenused

Füüsiliste varade strateegiliste lahenduste loomine

Meie kogenud meeskond  pakub konsultatsioone:

 • nõuded organisatsiooni varahalduse infosüsteemi loomisele, selle kasutuselevõtu plaanide ja eelarvete koostamine;
 • infosüsteemi kasutuselevõtu juhtimine ja koordineerimine;
 • korrashoiuprotsesside ja töövoogude loomine ja optimeerimine;
 • valdkonna tulemusmõõdikute defineerimine ja kaardistamine;
 • aruandluseks vajalike andmete defineerimine;
 • rollipõhiste juhtlaudade näidised;
 • energiatarbimise analüüs ja energiasäästu meetmete juhtimine;
 • pindade kasutuse optimeerimine;
 • joonisekogude loomine ja haldamine;
 • ehitise hooldusraamatu loomine;
 • kinnisvara kasutuskulude vähendamine.
 • varade ülevaatuste ja inventuuride tõhus korraldamine
 • töötajate portaalide loomine

Tulemus on:

 • haldusspetsialistide töö efektiivsuse kasv ja nende panuse suurenemine ettevõtte jätkusuutlikkusse;
 • otsustusprotsesside lühenemine;
 • aruandluse kättesaadavuse suurendamine;
 • töötajatele mugavama töökeskkonna loomine;
 • ressursside kasutamise läbipaistvuse suurenemine;
 • varade kasutamisega seotud kulude kokkuhoid.
ARCHIBUS EMEA Concultants