Kinnisvara omanikule

Lahendused kinnisvara omanikele

  • Vararegister
  • Objektide seisukorra hinnang ja analüüs
  • Eelarvete koostamine
  • Energiatarbimise aruanded
  • Varade kasutamise analüüs
  • Lepingute haldamine
  • Objekti vastuvõtmise juhtimine (vaegtööde juhtimine, dokumentatsiooni ülevõtmine ehitajalt)
  • Objekti haldusmudeli loomine, seos mudelprojekteerimisega (BIM)
  • Projektijuhtimine ja hangete korraldamine
  • Hooldustegevuste ja -teenuste kvaliteedi kontroll