Firmast

Aastakümneid kogemusi kinnisvara korrashoiust

Uued võimalused.  Reminet OÜ sündis aastal 1999 eesmärgiga pakkuda Eestis innovatiivseid IT tehnoloogial põhinevaid lahendusi kinnisvara korrashoiu valdkonnas. Nägime, et mistahes organisatsiooni edu üks alustalasid on võime hoida ja hallata oma varasid. Selleks oli aga vaja lahendust, mis annaks ülevaate kõigist organisatsiooniga seotud füüsilistest varadest ja nende seisukorrast, tagades samal ajal lihtsa ligipääsu nii töötajatele kui juhtidele. Otsisme põhjalikult enda eesmärkidele sobivat tarkvara, analüüsisime paarikümmend neist ja leidsime selle 2000. aastal Bostonist. Tema nimi on ARCHIBUS.


Image of Vana Viru Str 4
Image from Maakri 23

Terviklik keskkond. Aastal 2000 võitis Reminet riigihankega endale esimese kliendi –  vastvalminud  Tartu Ülikooli Biomeedikumi. Tartu Ülikool haldab ARCHIBUS-i abiga oma varasid tänaseni. Lisandunud on hulk suuri ja väikesi kliente Eestis, kellele pakume tarkvara juurutuse, arendamise ja tehnilise toe teenuseid. Tarkvara pakub terviklikku suhtluskeskkonda kõigile osapooltele – omanikule, haldajale ja kasutajale. Seda visiooni kannab ka ettevõtte nimi Real Estate Management Information Network.  Rakendus on eestikeelne ja arvestab Eesti majanduskeskkonna olusid, sellesse on integreeritud Eesti kinnisvara korrashoiustandard EVS 807:2010. Rida lahendusi on välja töötatud Remineti meeskonna poolt eesti klientide jaoks. ARCHIBUS on maailmas juhtiv kinnisvara ja infrastruktuuri haldamise tarkvara.

 

Elukaare täislahendus. Remineti meeskond suhtleb aktiivselt kinnisvara korrashoiu asjatundjatega nii Eestis kui mujal maailmas ja on olnud mitmete rahvusvaheliste projektimeeskondade liige. Meie kindel veendumus on, et tulevik kinnisvaraarenduse ja  -korrashoiu valdkonnas kuulub teenusepõhistele lahendustele, mis tuginevad kiireltarenevatele tehnoloogiatele.  Valitud lahendus loob kliendile väärtust olenemata sellest, kas soovitakse tarkvara osta, üürida või osta sisse professionaalide teenuseid. Eesmärk on tagada efektiivne, läbipaistev ja mõõdetavatel kuludel baseeruv füüsiliste varade lahendus, mis maandab riske, loob lisaväärtust ja annab konkurentsieelise.

 

Image of Delta Plaza