Varahaldusinfo juhtimise teenused

Osta haldusinfo juhtimise teenused osaliselt või täielikult sisse ja muuda oma tegevus efektiivsemaks.

Teenuste sisseostmine ja nende integreerimine organisatsiooni ärimudelisse on kasvav trend. Pakume tuge vararegistri ja haldus-hooldustööde info liikumise juhtimisel:

  • infojuhtimise protsessi kirjeldamine, organiseerimine ja dokumenteerimine;
  • haldusinfo kogumine, sisestamine ja süstematiseerimine – vararegistri pidamine;
  • 24/7 dispetsherteenuse osutamine;
  • juhtimisotsuseid toetava aruandluse esitamine;
  • varahalduse eelarve koostamiseks vajaliku statistika esitamine.

Füüsiliste varade haldamine on reeglina ettevõtte tugiteenus, mis ei tooda ise kasumit, kuid on tegevuseks vajalik. Varahalduse teenuste osaline või täielik sisseostmine oma ala asjatundjatelt tagab:

– läbipaistvuse valdkonnas (ülevaade kes millega tegeleb, täpne aruandlus);

–  kulude kokkuhoiu (millised varad meil on, kuidas me neid kasutame ja millised on nendega seotud kulud);

– kõige tõhusama toimimise (kuidas korraldada optimaalsed varahaldustoimingud);

– riskide vähendamise (kas kõik toimingud on tehtud vastavalt nõuetele ja õigeaegselt);

– klientide ja töötajate rahulolu suurenemise.

Varahaldusteenuste sisseostmine ettevõttele vajalikul viisil on oluline osa teie organisatsiooni strateegiast, mis aitab olla konkurentsivõimeline.