ARCHIBUSi juurutamine ja tugi

Kiireim ja lihtsaim tee varahaldustarkvara ARCHIBUS kasutuselevõtuks

ARCHIBUS on parim lahendus, kui:

 • varade andmed on killustatud  – asuvad inimeste peades, erinevates Excelites ja/või infosüsteemides;
 • üüri- ja teenuslepingud, aktid, plaanid jm dokumendid on paberkujul erinevates kaustades;
 • töödejaotus töötajate vahel pole selge;
 • planeeritud tööde ja avariitööde haldamine pole süsteemne;
 • lepinguliste tööde täitmisest puudub ülevaade;
 • tulude ja kulude vastavusest planeeritud eelarvele pole lihtne ülevaadet saada.

ARCHIBUSi baasfunktsionaalsuse juurutamise tulemuseks on:

 • varade andmed ühes veebipõhises infosüsteemis ja rollipõhiselt kättesaadavad kõigile;
 • igal töötajal ja teenusepakkujal oma juhtlaud, millel näha ainult talle vajalikud tööd ja andmed;
 • hoolduslepingud ja lepinguliste planeeritud tööde ajagraafikute ülevaade;
 • probleemide lahenduse ja tööde edenemise jälgitavus, kliendi tagasiside ja kinnitused;
 • üürilepingute, -pindade ja -hindade jälgitavus;
 • tulu- ja kuluarvestus, eelarvete jälgitavus;
 • energiatarbimise aruandlus ja graafikud;
 • inventari haldus;
 • seosed majandustarkvaraga jt infosüsteemidega;
 • korrapärased detailsed aruanded: mida, kus, kui palju, kes vastutab, kes hooldab, mis otstarbel kasutatakse jpm

Loodud on varade haldamise baasmudel, millele on vastavalt vajadusele võimalik lisada täiendavaid ARCHIBUSi funktsioone.

ARCHIBUS on paindlik tehnoloogiaplatform, mille baasil pakume:

 • erilahendusi suurettevõtetele, kelle haldusalas on palju erineva kasutusega füüsilisi varasid;
 • standardlahendusi ettevõtetele, kelle peamine tegevusala on hoonete haldus;
 • teenuslahendusi erineva valdkonna oranisatsioonidele nende tugitegevuste toetamisel.